Nyitok egy sötét lapot lelkem könyvében
Számba veszem rajta ősiességem,
Méretet számítok emlékeim távlatáról,
s felsejlenek képek egy messzi világról.

Szólítanak onnan régmúlt szellemek
Hallgassam meg őket s figyeljek.
Kinyújtott kezükben aranytálca,
s abban fortyog minden ős lángja.

Nyújtják nekem, fogadjam tiszta szívvel,
Fogadjam részemmé, növeljem szeretettel.
Megköszönöm, hagyom had áradjon bennem,
S gyújtson hatalmas tüzet a lelkemben.

Dobbantok hatalmasat, beleremeg az ég,
Sziklaormok roppannak, jöhet az ellenség,
Ezer meg ezer ős serege áll mögöttem,
Óriás erejük egyszerre árad belőlem.

Számat nyitom, s az ő szavuk árad,
Karom kitárom, az formázza kardjukat.
Szívem ontja szép szívük szeretetét,
Szemem látja az ő világuk színét.

Együtt indulunk el harcra,
S együtt jutunk majd diadalra.